×

Jak wykorzystujemy pliki cookie?

Niezbędne pliki cookie są wykorzystywane w celu prawidłowego funkcjonowania strony. Strona korzysta również z analitycznych plików cookie, które wykorzystywane są w celu ulepszania funkcjonowania strony i informacji o sposobie korzystania ze strony. W celu uzyskania więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką cookie.

close
TRACKING
PL EN

DLA INWESTORA

×

Wybrane dane finansowe

O spółce

Walne Zgromadzenie

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Dywidenda

Dematerializacja akcji

Dobre praktyki

Notowania akcji

Kalendarz inwestora

Instytucje rynku kapitałowego

Kontakt dla Inwestora

Informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ATC Cargo S.A.

W związku ze stosowaniem przez Spółkę ATC CARGO S.A. ładu korporacyjnego, na który składają się zasady zawarte w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienione Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, Zarząd ATC CARGO S.A. informuje, iż powziął informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd ATC Cargo S.A. wskazuje, że Pani Wiktoria Bąk, która zasiada w Radzie Nadzorczej ATC CARGO S.A. jest matką Pana Wiktora Bąka – Wiceprezesa Zarządu oraz Akcjonariusza Emitenta, a Pani Apolonia Piekart, również zasiadająca w Radzie Nadzorczej, jest siostrą ojca Pana Wiktora Bąk oraz siostrą męża Pani Wiktorii Bąk.