×

Jak wykorzystujemy pliki cookie?

Niezbędne pliki cookie są wykorzystywane w celu prawidłowego funkcjonowania strony. Strona korzysta również z analitycznych plików cookie, które wykorzystywane są w celu ulepszania funkcjonowania strony i informacji o sposobie korzystania ze strony. W celu uzyskania więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką cookie.

close
TRACKING
PL EN

DLA INWESTORA

×

Wybrane dane finansowe

O spółce

Walne Zgromadzenie

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Dywidenda

Dematerializacja akcji

Dobre praktyki

Notowania akcji

Kalendarz inwestora

Instytucje rynku kapitałowego

Kontakt dla Inwestora

2022

gru
22
2022
22.12.2022

ESPI RB 17-2022

Informacja o zmniejszeniu ilości akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki

CZYTAJ WIĘCEJ
gru
22
2022
22.12.2022

ESPI RB 16-2022

Informacja o zwiększeniu ilości akcji posiadanych przez akcjonariusza Spółki

CZYTAJ WIĘCEJ
gru
5
2022
5.12.2022

ESPI RB 15-2022

Przegląd opcji strategicznych

CZYTAJ WIĘCEJ
cze
30
2022
30.06.2022

ESPI RB 14-2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku

CZYTAJ WIĘCEJ
cze
03
2022
03.06.2022

ESPI RB 13-2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał

CZYTAJ WIĘCEJ
maj
31
2022
31.05.2022

ESPI RB 12-2022

Informacja o osiągnięciu znacznego pakietu akcji przez Akcjonariuszy Spółki, których łączy porozumienie

CZYTAJ WIĘCEJ
maj
31
2022
31.05.2022

ESPI RB 11-2022

Informacja o osiągnięciu znacznego pakietu akcji przez Akcjonariusza Spółki

CZYTAJ WIĘCEJ
maj
27
2022
27.05.2022

ESPI RB 10-2022

Pozytywna ocena Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

CZYTAJ WIĘCEJ
maj
27
2022
27.05.2022

ESPI RB 9-2022

Informacja o zmniejszeniu ilości akcji posiadanych przez akcjonariusza Spółki do poziomu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

CZYTAJ WIĘCEJ
maj
26
2022
26.05.2022

ESPI RB 8-2022

Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2021

CZYTAJ WIĘCEJ
maj
23
2022
23.05.2022

ESPI RB 7-2022

Wyrażenie przez Zarząd ATC Cargo S.A. zgody na zbycie przez Akcjonariusza 1.250.000 akcji imiennych serii A

CZYTAJ WIĘCEJ
maj
18
2022
18.05.2022

ESPI RB 6-2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A. w dniu 18 maja 2022 roku

CZYTAJ WIĘCEJ
kwi
21
2022
21.04.2022

ESPI RB 5-2022

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A.

CZYTAJ WIĘCEJ
kwi
19
2022
19.04.2022

ESPI RB 4-2022

Informacja w przedmiocie pism, które wpłynęły od Pana Artura Jadeszko (Akcjonariusza oraz Prezesa Spółki)

CZYTAJ WIĘCEJ
mar
17
2022
17.03.2022

ESPI RB 3-2022

Informacja w przedmiocie wpływu sytuacji polityczno-gospodarczej związanej z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na Emitenta

CZYTAJ WIĘCEJ
mar
16
2022
16.03.2022

ESPI RB 2-2022

Zawarcie znaczącego aneksu do umowy z JYSK Sp. z o.o.

CZYTAJ WIĘCEJ
lut
01
2022
01.02.2022

ESPI RB 1-2022

Szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał 2021 roku

CZYTAJ WIĘCEJ