Press room

Materiały do pobrania

[27.97 kB]
[29.82 kB]

Skontaktuj się z Nami

Materiały dla mediów

ATC CARGO S.A. istnieje na polskim rynku TSL od 2006 roku. Jest spółką specjalizująca się w spedycji ładunków skonteneryzowanych i ze względu na ilość obsłużonych kontenerów znajduje się w krajowej czołówce. Od 2010 roku jako jedna z pierwszych spółek z branży jest obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych w alternatywnym systemie obrotu New Connect. Od 2011 w ramach utworzonej Grupy Kapitałowej wdraża projekt usług transportu intermodalnego (połączenia co najmniej dwóch środków transportu np. kolei i samochodu) poprzez powołaną do tego celu spółkę zależną.