Relacje inwestorskie

Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 663.093,60 złotych i dzieli się na:

  • 3 000 000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do prawa głosu o numerach od 1 do 3 000 000 o wartości nominalnej 0,10 złoty każda akcja;
  • 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 2 000 000 o wartości nominalnej 0,10 złoty każda akcja;
  • 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 500 000 o wartości nominalnej 0,10 złoty każda akcja;
  • 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 400 000 o wartości nominalnej 0,10 złoty każda akcja;
  • 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 600 000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;
  • 130 936 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 130 936 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.