Relacje inwestorskie

Kontakt dla Inwestora

Kontakt w sprawach Relacji Inwestorskich

Magdalena Szumiło
Julia Winnicka

Tel.+48 58 621 39 70
Tel.+48 58 621 39 41
E-mail: inwestorzy@atc-cargo.pl

Autoryzowany Doradca 

DSBJ Group Sp. z o.o.

DSBJ Group Sp. z o.o. (dalej: DSBJ) prowadzi  działalność w zakresie transakcji kapitałowych oraz doradztwa w strategicznych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw, finansowania udziałowego i dłużnego (corporate finance), budowania strategii rozwoju i finansowania z funduszy unijnych. 

Z dniem 7 lipca 2011 roku na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. DSBJ uzyskała status Autoryzowanego Doradcy na rynku akcji ASO NewConnect i na rynku obligacji ASO Catalyst. Z kolei w dniu 27 lutego 2015 roku uzyskała status Autoryzowanego Doradcy na rynku akcji ASO AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. W listopadzie 2015 roku Spółka uzyskała status Rejestrowanego Dostawcy dla UN/UNIDO. Z dniem 8 czerwca 2016 roku DSBJ Group stała się niezależnym członkiem Geneva Capital Group (GCG), wiodącej ogólnoświatowej sieci firm doradzających w transakcjach M&A, corporate finance oraz strategiach rozwoju.

Tel./fax. +48 22 11 51 078
E-mail: dsbj@dsbjgroup.com

Więcej informacji na: www.dsbj.eu

ATC CARGO

Animator Rynku

Funkcję Animatora Rynku ATC Cargo S.A. pełni Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.
Domaniewska 52, 02-672 Warszawa
Tel. +48 22 555 23 13
E-mailbiuro.maklerskie@alior.pl

Więcej informacji na: www.aliorbank.pl