Relacje inwestorskie

Raporty w systemie ESPI

ESPI 6/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%25 liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATC Cargo S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku

Więcej

ESPI 5/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATC Cargo S.A.

Więcej

ESPI 4/2017

Zawarcie znaczącej umowy z JYSK Sp. z o.o.

Więcej

ESPI 3/2017

Informacja o zawarciu ugody w ramach postępowania wszczętego przeciwko Emitentowi, o którym mowa w raporcie ESPI nr 5-2016

Więcej

ESPI 2/2017

Wypowiedzenie umowy w zakresie części tras przewozowych

Więcej

ESPI 1/2017

Przedłużenie współpracy z IKEA Supply AG

Więcej