Relacje inwestorskie

Raporty w systemie ESPI

ESPI 4/2017

Zawarcie znaczącej umowy z JYSK Sp. z o.o.

Więcej

ESPI 3/2017

Informacja o zawarciu ugody w ramach postępowania wszczętego przeciwko Emitentowi, o którym mowa w raporcie ESPI nr 5-2016

Więcej

ESPI 2/2017

Wypowiedzenie umowy w zakresie części tras przewozowych

Więcej

ESPI 1/2017

Przedłużenie współpracy z IKEA Supply AG

Więcej

ESPI 13/2016

Informacja dotycząca pisemnego zobowiązania o którym mowa w raporcie ESPI nr 9-2016

Więcej

ESPI 12/2016

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Więcej