O nas

Jesteśmy społecznie odpowiedzialni

Jesteśmy odpowiedzialni za wpływ, jaki wywieramy na środowisko naturalne oraz za sposób, w jaki kształtujemy relacje z naszymi klientami i pracownikami.

Odpowiedzialni za Pracowników

Bezpieczeństwo Pracowników jest dla nas kwestią priorytetową. Szczególną wagę przykładamy do bezpieczeństwa i dobrze zorganizowanego stanowiska pracy. Odpowiedzialność wobec Pracowników jest wyrazem naszego przekonania, że ludzie tworzący ATC Cargo to nasz najcenniejszy kapitał. Wiemy, że to Pracownicy stanowią o naszej sile. Dlatego dbamy nie tylko o rozwój zawodowy i umiejętności kadry, ale także o dobrą atmosferę i przyjazne relacje w naszym zespole. Doceniamy otwartą komunikację i inwestujemy w osobiste poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji pracowników. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w uzyskanych przez nas nagrodach i tytułach. Dzięki naszemu programowi „Mama/Tata w Pracy” zostaliśmy laureatami prestiżowych konkursów „Firma Przyjazna Mamie” oraz „Firma Przyjazna Rodzicom”.

ATC CARGO

Odpowiedzialni w branży

Jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm spedycyjnych w Polsce. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje uznajemy nie za obowiązek, a za kluczowy składnik naszych działań. Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu są na stałe wpisane w nasz system zarządzania. Wysokie wymagania stawiamy nie tylko przed sobą. Świadomie i odpowiedzialnie dobieramy kontrahentów pod względem promowanych przez nich wartości. Wykazujemy daleko idącą troskę o środowisko naturalne, czego wyrazem jest podejmowanie współpracy jedynie z przewoźnikami, których tabor jest zaawansowany technologicznie i charakteryzuje się niską emisją zanieczyszczeń.

Odpowiedzialni za społeczność lokalną

Prowadzimy działalność szanując i uwzględniając potrzeby społeczności występujących w naszym otoczeniu. Jesteśmy zaangażowani w rozwój społeczny i kulturalny. Cyklicznie angażując się w akcję „Szlachetna Paczka” oraz wspierając najbardziej potrzebujących, zachęcamy innych do aktywnej działalności.

ATC CARGO

Inwestujemy także w środowisko studenckie - nasi pracownicy, jako eksperci w branży TSL, często dzielą się swoją wiedzą podczas wykładów na  trójmiejskich uczelniach wyższych. Wiemy także, że „nie samą pracą człowiek żyje”, dlatego wspieramy pasje miłośników sportów, jako sponsor gdyńskiej drużyny futbolu amerykańskiego SEAHAWKS GDYNIA.

ATC CARGO