Firma spedycyjna w Gdyni - Operator logistyczny ATC Cargo Polska

Skontaktuj się z Nami

Aktualności

Połączenie ATC CARGO S.A. i OpenLog Sp. z o.o. – strategiczny krok ku konsolidacji rynku

Więcej

Rok 2012 rokiem przełomowym dla ATC CARGO S.A.

Zaledwie po 8 miesiącach od wdrożenia przez ATC CARO S.A. projektu intermodalnego, powołana do tego spółka zależna Grupy Kapitałowej ATC Cargo realizująca 71 połączeń kolejowych miesięcznie z/do polskich portów uplasowała się wśród liderów na rynku przewozów intermodalnych.

Więcej

ATC CARGO S.A. PO 1Q2012

Operator logistyczny podsumowuje 1 kwartał bieżącego roku z przychodami na poziomie 19,1 mln PLN oraz zyskiem netto w wysokości 0,3 mln PLN.

Więcej

ATC CARGO S.A. PO 4Q2011: wzrost zysku netto o 78,6% - informacja prasowa

Notowana na rynku NewConnect spółka logistyczna ATC Cargo S.A., czołowy operator kontenerowy na polskim rynku, wypracowała po 4 kwartałach 2011 r. zysk netto na poziomie 2,5 mln złotych, osiągając wzrost o 78,6% w stosunku do roku poprzedniego, w którym wartość zysku netto osiągnęła 1,4 mln zł.

Więcej

Nabycie nieruchomości - informacja prasowa

ATC Cargo S.A. inwestuje w transport intermodalny ATC Rail S.A. - spółka należąca do notowanej na rynku NewConnect firmy logistycznej ATC Cargo S.A. nabyła nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 6 ha w Radomsku w województwie łódzkim wraz ze znajdującą się w ich obrębie infrastrukturą kolejową. Jeszcze w lutym na ich terenie zostanie uruchomiony pierwszy terminal intermodalny ATC Rail S.A. w centralnej Polsce.

Więcej

Informacja prasowa

ATC Cargo planuje przeniesienie akcji do obrotu na GPW i przeprowadzi skup akcji własnych

Więcej