O nas

Jesteśmy członkiem RIGP

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jest organizacją samorządu gospodarczego, która zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Swoje działania prowadzi na podstawień ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych oraz postanowień statutu uchwalonego w czasie zgromadzenia założycielskiego dnia 11 czerwca 2008 roku.

Do zadań Regionalnej Izby Pomorza należy m. in.:

  • reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków, w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych,
  • nawiązywanie współpracy, wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców,
  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.