Kariera

Skontaktuj się z Nami

Rekrutacja krok po kroku

ATC CARGO

ATC Cargo należy do Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Oznacza to, że szanujemy osoby aplikujące, ich czas i zaangażowanie oraz przekazujemy kandudatom informację zwrotną. Ważna jest dla nas Twoja opinia, dlatego stale wdrażamy rozwiązania ułatwiające kontakt z kandydatami. Zależy nam na naszym wizerunku jako pracodawcy, dlatego świadomie przystąpiliśmy do inicjatywy Przyjaznej Rekrutacji.

Etap I

ANALIZA I SELEKCJA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Rekrutacja w ATC Cargo S.A. rozpoczyna się publikacją ogłoszenia rekrutacyjnego. W ogłoszeniu kandydaci znajdą opis wymagań oraz zakres obowiązków na danym stanowisku pracy. Po zgromadzeniu dokumentów aplikacyjnych następuje szczegółowa weryfikacja kompetencji kandydatów pod względem wymagań zawartych w ogłoszeniu. Wyłonieni na tej podstawie kandydaci przejdą do II etapu rekrutacji.

Etap II

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Telefoniczne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną jest początkiem II etapu rekrutacji. Spotkanie pozwala zweryfikować, a także doprecyzować kompetencje kandydata przedstawione w dokumentach aplikacyjnych. To także okazja dla kandydata do bliższego poznania specyfiki danego stanowiska oraz zadania ewentualnych pytań – postaramy się na wszystkie odpowiedzieć. Spotkanie trwa ok. 30 min. 
Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą ten etap rekrutacji zostaną zaproszeni na drugą rozmowę kwalifikacyjną.

Etap III

DRUGA ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Druga rozmowa kwalifikacyjna jest spotkaniem pozwalającym uzupełnić informacje na temat kandydata. W przypadku stanowisk specjalistycznych oraz kierowniczych, kandydat może zostać poproszony o wykonanie zadań praktycznych potwierdzających jego umiejętności.

W przypadku niektórych projektów rekrutacyjnych kandydat może zostać zaproszony na dodatkowe spotkanie.

Etap IV

INFORMACJA ZWROTNA

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym, kandydaci otrzymują informację zwrotną, niezależnie od podjętej decyzji.

Na każdym etapie procesu rekrutacyjnego gwarantujemy pełną poufność.