O nas

Historia

2016
 • Otrzymanie przyznawanego przez redakcję Puls Biznesu wyróżnienia dla najdynamiczniej rozwijających się firm - Gazela Biznesu 2015,
 • ATC Cargo S.A. laureatem XXVI Edycji Konkursu "Teraz Polska",
 • Podpisanie porozumienia w sprawie wyłącznej obsługi logistycznej Shanghai Poland China Trading Platform,
 • Rozpoczęcie działalności operacyjnej w ramach własnych struktur w Chinach
  ATC Worldwide China jest zarejestrowanym podmiotem NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier) na rynku chińskim,
 • 10-lecie istnienia spółki,
 • Rozpoczęcie działalności Magazynu w Gdańsku,
 • Uruchomienie nowej usługi logistycznej dla e-commerce,
 • Powstanie oddziałów Agencji Celnej w Łodzi oraz we Wrocławiu.

2015
 • Przystąpienie do Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji
 • Otrzymanie przyznawanego przez redakcję Puls Biznesu wyróżnienia dla najdynamiczniej rozwijających się firm - Gazela Biznesu 2014.

 

2014
 • Zainicjowanie działalności spółki zależnej ATC CARGO Limited z siedzibą w Hongkongu.
 • Przyjęcie w poczet Członków Rady Interesantów Portu Gdynia.
 • Powołanie Pana Marcina Karczewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
 • Zajęcie I miejsca w wojewódzkim konkursie „Firma Przyjazna Rodzicom”.
 • Otrzymanie przyznawanego przez redakcję Puls Biznesu wyróżnienia dla najdynamiczniej rozwijających się firm - Gazela Biznesu 2013.

2013
 • Połączenie ATC Cargo S.A. ze spółką zależną OpenLog Sp. z o.o.

 • Zmiana siedziby Spółki.

 • Rozpoczęcie realizacji projektu „Kariera Menadżera – ATC Cargo wspiera rozwój kadry menadżerskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 2.1.1.

 • Otrzymanie przyznawanego przez redakcję Puls Biznesu wyróżnienia dla najdynamiczniej rozwijających się firm - Gazela Biznesu 2012.


2012
 • Otrzymanie przyznawanego przez redakcję Puls Biznesu wyróżnienia dla najdynamiczniej rozwijających się firm - Gazela Biznesu 2011.

 • Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach trzeciej emisji akcji.

 • Złożenie prospektu emisyjnego ATC Cargo S.A. w Komisji Nadzoru Finansowego.


2011
 • Otrzymanie przyznawanego przez redakcję Puls Biznesu wyróżnienia dla najdynamiczniej rozwijających się firm - Gazela Biznesu 2010.
 • Wprowadzenie usługi transportu intermodalnego, utworzenie spółki celowej ATC RAIL S.A.
 • Powołanie kolejnych spółek zależnych: NLS S.A. oraz Baltic Finance Consulting Sp. z o.o.
 • Wprowadzenie nowych usług: drobnica morska, fracht lotniczy oraz dystrybucja krajowa.
 • Członkostwo w prestiżowej sieci agentów WCA Family of Logistic Networks.
 • Trzecia emisja akcji na rynku New Connect – pozyskanie 5,1 mln zł.

2010
 • Debiut na rynku New Connect, dwie prywatne emisje akcji (pozyskanie 4,7 mln zł).
 • Powołanie pierwszej spółki zależnej Openlog Sp. z o.o.
 • Podpisanie umowy o współpracy z międzynarodowym koncernem Jysk.
 • Podpisanie umowy o współpracy z międzynarodowym koncernem tytoniowym Imperial Tobacco Group
 • Otwarcie placówki regionalnej w Radomsku.

 


2009
 • Zajęcie czołowych pozycji w statystykach przeładunków kontenerowych na portowych terminalach kontenerowych: BCT, GCT, DCT oraz GTK.
 • Uzyskanie statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy Wspólnotowego AEO*, jako jeden z pierwszym podmiotów w Polsce.
 • Rozpoczęcie realizacji projektu B2B ze środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2.
 • Spełnienie wymagań IWAY**, zakończenie procedury kontroli z wynikiem bardzo dobrym.
 • Otwarcie placówki regionalnej w Zielonej Górze.
 • Otrzymanie tytułu "Mobile 2009".
 • Otrzymanie tytułu "Jakość Roku 2009".

2008
 • Przekształcenie ATC Cargo Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.
 • Podpisanie pierwszej umowy z międzynarodową korporacją (IKEA).
 • Otwarcie placówki regionalnej w Łodzi.

2007
 • Rozpoczęcie prac nad budową zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Przystąpienie do Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISiL).

2006
 • Rejestracja Spółki ATC Cargo Sp. z o.o. i rozpoczęcie działalności.

*AEO - jako upoważniony przedsiębiorca wspólnotowy AEO posiadamy prawo do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony, a także z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.

**IWAY - stosując się do standardu IWAY jesteśmy zobowiązani do ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony praw pracowników, w tym zapewnienia bezpieczeństwa pracy.