O nas

Jesteśmy członkiem RIP Gdynia

Od 1 lipca 2014 roku jesteśmy członkiem Rady Interesantów Portu Gdynia.

Rada Interesantów Portu Gdynia powołana została w sierpniu 1997 roku w celu wprowadzenia w polskich portach morskich, w tym w Gdyni, nowego porządku prawnego, organizacyjnego i własnościowego. RIP Gdynia działa jako organ doradczy dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

RIP Gdynia zaprosił do uczestnictwa jak największe grono firm zainteresowanych teraźniejszością i przyszłością gdyńskiego portu. Na koniec 2014 roku w skład Rady Interesantów Portu Gdynia wchodzi 37 przedsiębiorstw.

Do działań Rady Interesantów Portu Gdynia należy m.in.:

  • pomoc w rozwiązywaniu problemów, czy wręcz konfliktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi, biorącymi udział w obrocie portowym, będącymi lub nie członkami RIP Gdynia
  • reprezentowanie interesów członków RIP Gdynia na zewnątrz
  • reprezentowanie interesów członków RIP Gdynia w kontaktach z Zarządem i Radą Nadzorczą Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – zgodnie z zapisem Ustawy o portach i przystaniach morskich Przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia uczestniczy w pracach Rady Nadzorczej ZMPG S.A. 
Więcej informacji o Radzie i jej pozostałych członkach, znajdą Państwo tutaj.