O nas

Jesteśmy członkiem WCA

W czerwcu 2011 roku Spółka została członkiem prestiżowej sieci agentów WCA Family of Logistic Networks. Jest to organizacja skupiająca blisko 1700 niezależnych firm spedycyjnych ze wszystkich zakątków świata. Podmioty chcące zostać jej członkiem muszą legitymować się ugruntowaną pozycją na rynku oraz odpowiednimi referencjami potwierdzającymi profesjonalizm oraz wysoką jakość świadczonych usług.  ATC Cargo S.A. przystąpiło do sieci IGLN (Inter Global Logistic Network), która jest najmłodszą, ale i najbardziej dynamiczną organizacją funkcjonującą w ramach WCA Family i której specyfika najlepiej oddaje charakter Spółki.

Członkostwo w WCA Family owocuje:

  • dostępem do ogólnoświatowej sieci agentów, którzy spełniają określone kryteria odnośnie wiarygodności oraz jakości oferowanego serwisu
  • dostępem do konkurencyjnych stawek oferowanych przez agentów
  • dostępem do stawek i usług lokalnych, których nie są w stanie zaoferować armatorzy (koszty dowozów lokalnych, magazynowania, odpraw celnych
  • efektywniejszym komunikowaniem się z załadowcą za pośrednictwem agenta (brak barier językowych, kulturowych)
  • zwiększeniem bezpieczeństwa finansowego transakcji, poprzez zapewnienie gwarancji WCA
  • możnością występowania jako upoważniony agent All World Shipping, dzięki czemu Spółka ma możliwość wystawiania konosamentów oraz AMS-ów na wysyłki do USA
ATC CARGO